Apstrīd telpiskas preču zīmes reģistrāciju

Uz klienta konkurenta vārda ir reģistrēta telpiska preču zīme, kas pilnībā bloķē klienta komercdarbību, jo preču zīme sastāv no konkrētā komercdarbības jomā izmantojama priekšmeta formas ar funkcionālām pazīmēm. Konkurents ir mēģinājis izmantot izņēmuma tiesības uz reģistrēto preču zīmi pret klientu visādos veidos, nodarot klientam mantisku kaitējumu. Birojs sagatavoja prasību tiesai par konkurenta telpiskās preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu.