Atkārtoti publicēta izdevniecības “Wolters Kluwer” grāmata “Darbinieku intelektuālā īpašuma tiesības”

Viena no Eiropā pazīstamākajām juridiskās literatūras izdevniecībām “Wolters Kluwer” atkārtoti publicē grāmatu “Darbinieku intelektuālā īpašuma tiesības” (“Employees` Intellectual Property Rights”), kurā ietverta zvērināta advokāta Ilmāra Šatova sagatavotā nodaļa par darbinieku intelektuālā ipašuma tiesisko regulējumu Latvijā. Nodaļā apskatīts tiesiskais regulējums attiecībā uz izgudrojumiem, autortiesībām, dizainparaugiem, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijām. Sīkāk informācija par grāmatu pieejama šeit: https://lrus.wolterskluwer.com/store/product/employees-intellectual-property-rights-second-edition/

Wolk_EPIR_(9789041192301)_Final cover_revised