EUIPO piedāvā finansējumu preču zīmju un dizainparaugu reģistrēšanai un priekšizpētei

Ziņa ievietota 04.01.2021

Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību birojs (EUIPO) piedāvā finansējumu preču zīmju un dizainparaugu reģistrēšanai un priekšizpētei. Detalizētāka informācija pieejama šeit: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/8427964.

Senāts atceļ apelācijas instances tiesas spriedumu AKKA/LAA prasībā pret televīzijas elektronisko plašsaziņas līdzekli

Ziņa ievietota 01.12.2020

Senāts ir atcēlis Latgales apgabaltiesas spriedumu civillietā, kurā tika izskatīta autoru mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas AKKA/LAA prasība pret televīzijas elektronisko plašsaziņas līdzekli par atlīdzības piedziņu autoriem gandrīz 600`000 EUR apmērā un licences līguma atzīšanu par noslēgtu, kā arī televīzijas elektroniskā plašsaziņas līdzekļa pretprasība pret AKKA/LAA par licences līguma noslēgšanu. Mūsu birojs veiksmīgi pārstāvēja televīzijas… Lasīt tālāk »

Reitings Benchmark Litigation atzinīgi novērtē biroja darbu

Ziņa ievietota 26.10.2020

Viens no vadošajiem tiesvedības reitingiem Benchmark Litigation atzinīgi novērtē zvērinātu advokātu biroja “Šatovs” darbu intelektuālā īpašuma tiesību jomā.

Senāts atceļ apelācijas instances tiesas spriedumu AKKA/LAA prasībā pret radio elektronisko plašsaziņas līdzekli

Ziņa ievietota 05.10.2020

Senāts ir atcēlis Rīgas apgabaltiesas spriedumu daļā, kurā tika ierosināta kasācijas tiesvedība par tiesas aprēķināto un piedzīto atlīdzību autoriem gandrīz 60`000 EUR apmērā no visiem radio elektroniskā plašsaziņas līdzekļa ieņēmumiem par labu autoru mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijai AKKA/LAA. Senāts spriedumā norādīja, ka nav pieļaujams aprēķināt atlīdzību autoriem no visiem elektroniskā plašsaziņas līdzekļa ieņēmumiem, bet… Lasīt tālāk »