Ceļ tiesā prasības atzīt tiesību uz preču zīmi pārkāpuma neesamību

Birojs palīdz klientiem celt prasības tiesā sakarā ar tiesību uz Eiropas Savienības preču zīmi pārkāpuma neesamību. Klienti ir iesaistīti pārrobežu strīdā, kurā Eiropas Savienības preču zīmes īpašnieks bez tiesiska pamata pieprasa zaudējumus 250`000 EUR apmērā no katra klienta atsevišķi par neesošiem tiesību uz Eiropas Savienības preču zīmi pārkāpumiem.