Ceļ vairākus iebildumus pret preču zīmju reģistrācijām

Birojs palīdz vairākiem klientiem celt iebildumus Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas padomē pret SIA “Grigorius Holdings” preču zīmju reģistrācijām. Minētais uzņēmums ir līderis Latvijā reģistrācijai pieteikto preču zīmju skaita ziņā. Pavisam uzņēmums pašlaik ir Latvijā pieteicis reģistrācijai 1123 preču zīmes. Uzņēmuma mērķis ir bloķēt citus labticīgus preču zīmju īpašniekus dažādās komercdarbības jomās apmaiņā pret atlīdzību par preču zīmju izmantošanu.