EUIPO piedāvā finansējumu preču zīmju un dizainparaugu reģistrēšanai un priekšizpētei

Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību birojs (EUIPO) piedāvā finansējumu preču zīmju un dizainparaugu reģistrēšanai un priekšizpētei. Detalizētāka informācija pieejama šeit: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/8427964.