Biroja klients uzvar sarežģītā strīdā par dizainparaugiem

Birojs palīdz Ķīnas uzņēmumam sarežģītā strīdā ar Francijas uzņēmumu par pārvietošanās līdzekļu dizainparaugiem. Strīdu risināšana ilga aptuveni 3 gadus.

Francijas uzņēmums apstrīdēja vairākas Ķīnas uzņēmuma dizainparaugu reģistrācijas Eiropas Intelektuālā īpašuma birojā (EUIPO), pamatojoties uz Francijas uzņēmuma agrākiem dizainparaugiem. Tāpat Francijas uzņēmums arī panāca pagaidu aizliegumu Ķīnas uzņēmumam izmantot Vācijā vienu no Ķīnas uzņēmuma reģistrētajiem dizainparaugiem.

Birojs palīdzēja Ķīnas uzņēmumam atrisināt strīdus Eiropas Intelektuālā īpašuma biroja Apelācijas padomē (EUIPO), kurš noraidīja Francijas uzņēmuma pieteikumus. Savukārt Vācijā tika atcelts noteiktais Ķīnas uzņēmuma dizainparaugu pagaidu izmantošanas aizliegums.

Turpmāk Ķīnas uzņēmums varēs brīvi izmantot savus reģistrētos dizainparaugus pārvietošanās līdzekļiem Eiropas Savienībā.