Konsultē klientu par iespējamu patenta pārkāpumu

Birojs konsultē klientu par iespējamu patenta pārkāpumu Latvijā kokrūpniecības jomā. Iespējamā konkurenta patentā ir pieļautas apraksta kļūdas, kas, visticamāk, strīda gadījumā var novest pie patenta atzīšanas par spēkā neesošu.