Konsultē par autortiesību jautājumiem, kas saistīti ar nesēju un iekārtu importu

Birojs konsultē vairākus uzņēmumus par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu importu un atlīdzību, kas maksājama AKKA/LAA.