Konsultē intelektuālā īpašuma tiesību jautājumos saistībā ar smaržu pārpakošanu

Birojs konsultē Latvijas uzņēmumu tiesību uz preču zīmēm un citu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu jautājumos saistībā ar smaržu pārpakošanu. Preču pārpakošana un pārmarķēšana, kā arī šādu preču pārdošana var būt riskanta komercdarbības joma. Intelektuālā īpašuma tiesību īpašniekiem noteiktos gadījumos pastāv iespējas aizliegt savu vienreiz pārdoto preču paralēlo importu, kā arī iebilst pret pārpakotu un pārmarķētu preču tālāku pārdošanu Eiropas Savienībā.