Konsultē izgudrotāju strīdā ar investoriem saistībā ar patenta pieteikuma negodprātīgu iesniegšanu

Birojs konsultē izgudrotāju strīdā saistībā ar līdzautorības piesavināšanos uz izgudrojumu medicīnas jomā, kā arī negodprātīgu patenta pieteikuma iesniegšanu uz juridiskas personas vārda. Šādu strīdu risku var samazināt tikai ar līgumu starp izgudrotāju un investoru, kurā skaidri nosaka katras puses tiesības un pienākumus.