Lekcija par intelektuālā īpašuma aizsardzību un iespējamo strīdu risināšanu

2019.gada 13.martā Rīgas šķīrējtiesas telpās E. Birznieka-Upīša ielā 18-7 plkst. 18:00 notiks bezmaksas publiska lekcija uzņēmējiem par intelektuālā īpašuma aizsardzību un tiesību īstenošanu. Lekcijā interesenti varēs uzzināt, kas ir komercnoslēpums, patents, dizainparaugs, preču zīme un autortiesības. Tāpat apmeklētāji varēs uzdot jautājumus par intelektuālā īpašuma aizsardzību un tiesvedību.