Reitings WTR1000 augsti novērtē biroja darbību preču zīmju jomā

Ziņa ievietota 05.04.2021

Atpazīstamais starptautiskais reitings WTR1000 augsti novērtē biroja darbību, atzīmējot biroja dibinātāja zvērināta advokāta un patentpilnvarnieka Ilmāra Šatova sasniegumus preču zīmju aizsardzības un strīdu risināšanas jomā Latvijā: „offers solid advice in complex brand scenarios and is extensively knowledgeable in all aspects of intellectual property. He is reliable, quick and a pleasure to work with”.

Biroja klients uzvar sarežģītā strīdā par dizainparaugiem

Ziņa ievietota 11.03.2021

Birojs palīdz Ķīnas uzņēmumam sarežģītā strīdā ar Francijas uzņēmumu par pārvietošanās līdzekļu dizainparaugiem. Strīdu risināšana ilga aptuveni 3 gadus. Francijas uzņēmums apstrīdēja vairākas Ķīnas uzņēmuma dizainparaugu reģistrācijas Eiropas Intelektuālā īpašuma birojā (EUIPO), pamatojoties uz Francijas uzņēmuma agrākiem dizainparaugiem. Tāpat Francijas uzņēmums arī panāca pagaidu aizliegumu Ķīnas uzņēmumam izmantot Vācijā vienu no Ķīnas uzņēmuma reģistrētajiem dizainparaugiem.… Lasīt tālāk »

EUIPO piedāvā finansējumu preču zīmju un dizainparaugu reģistrēšanai un priekšizpētei

Ziņa ievietota 04.01.2021

Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību birojs (EUIPO) piedāvā finansējumu preču zīmju un dizainparaugu reģistrēšanai un priekšizpētei. Detalizētāka informācija pieejama šeit: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/8427964.

Senāts atceļ apelācijas instances tiesas spriedumu AKKA/LAA prasībā pret televīzijas elektronisko plašsaziņas līdzekli

Ziņa ievietota 01.12.2020

Senāts ir atcēlis Latgales apgabaltiesas spriedumu civillietā, kurā tika izskatīta autoru mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas AKKA/LAA prasība pret televīzijas elektronisko plašsaziņas līdzekli par atlīdzības piedziņu autoriem gandrīz 600`000 EUR apmērā un licences līguma atzīšanu par noslēgtu, kā arī televīzijas elektroniskā plašsaziņas līdzekļa pretprasība pret AKKA/LAA par licences līguma noslēgšanu. Mūsu birojs veiksmīgi pārstāvēja televīzijas… Lasīt tālāk »