Konsultē ASV uzņēmumu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībā

Ziņa ievietota 15.12.2014

Birojs konsultē ASV uzņēmumu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jautājumos saistībā ar transporta un rotaļlietu tirgu. Tā ietvaros tika iesniegti Kopienas dizainparaugu pieteikumi un pieteikta reģistrācijai Kopienas preču zīme.

Birojs veic agrāku tiesību uz preču zīmi pārbaudi

Ziņa ievietota 07.12.2014

Latvijā pazīstamas loģistikas komercsabiedrības uzdevumā birojs veic agrāku tiesību uz vārdisko un kombinēto preču zīmi pārbaudi.

Sagatavo Latvijā populārai mūziķu grupai tipveida koncertu līgumu

Ziņa ievietota 15.11.2014

Birojs sagatavo Latvijai populārai mūziķu grupai tipveida koncertu līgumu. Tipveida koncertu līgums ietver noteikumus par autortiesībām, blakustiesībām, maksājamo atlīdzību un koncerta norises kārtību.

Palīdz elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim reģistrēt preču zīmju saimi

Ziņa ievietota 05.11.2014

Birojs palīdz elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim reģistrēt vairākas vārdiskās un kombinētās preču zīmes.