Iesniedz sūdzību NEPLP par reklāmas īpatsvara pārkāpumu elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbībā

Ziņa ievietota 15.12.2015

Birojs vēršas NEPLP sakarā ar to, ka elektroniskais plašsaziņas līdzeklis neievēro ar normatīvajiem aktiem noteikto reklāmas īpatsvaru programmā. Reklāmas īpatsvara neievērošana kropļo konkurenci elektronisko plašsaziņas līdzekļu vidū.

Piesaka reģistrācijai skaņas preču zīmes pazīstamam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim

Ziņa ievietota 28.11.2015

Birojs Latvijā piesaka reģistrācijai skaņas preču zīmes pazīstamam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim. Skaņas preču zīmes ir īpašs preču zīmes veids, kas nodrošina patērētāju asociāciju ar noteiktu uzņēmumu, tā ražotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem.

Palīdz pārvarēt Patentu valdes iebildumus pret saukļu kā preču zīmju reģistrēšanu

Ziņa ievietota 15.10.2015

Birojs palīdz elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim veiksmīgi pārvarēt Patentu valdes iebildumus pret vairāku saukļu kā preču zīmju reģistrēšanu. Saukļi ir reģistrējami kā preču zīmes, ja tiem piemīt kāda īpaša nozīme attiecībā uz reģistrēšanai pieteiktajām precēm vai pakalpojumiem un tie spēj atšķirt viena uzņēmuma preces un pakalpojumus no citu uzņēmumu precēm un pakalpojumiem.

Publicēta zvērināta advokāta Ilmāra Šatova sagatavotā nodaļa izdevniecības “Wolters Kluwer” grāmatā “Darbinieku intelektuālā īpašuma tiesības”

Ziņa ievietota 20.09.2015

Viena no Eiropā pazīstamākajām juridiskās literatūras izdevniecībām “Wolters Kluwer” publicē grāmatu “Darbinieku intelektuālā īpašuma tiesības” (“Employees` Intellectual Property Rights”), kurā ietverta zvērināta advokāta Ilmāra Šatova sagatavotā nodaļa par darbinieku intelektuālā ipašuma tiesisko regulējumu Latvijā. Nodaļā apskatīts tiesiskais regulējums attiecībā uz izgudrojumiem, autortiesībām, dizainparaugiem, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijām. Sīkāk informācija par grāmatu pieejama šeit: https://lrus.wolterskluwer.com/store/products/employees-intellectual-property-rights-prod-904115972x/hardcover-item-1-904115972x