Konsultē par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu

Ziņa ievietota 10.12.2016

Birojs sniedz juridisko palīdzību saistībā ar starptautiskas autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas iespējamu darbību Latvijā, tās darbības apjomu un pārstāvēto blakustiesību īpašnieku tiesību attiecināšanu uz Latviju.

Veic preču zīmju (due diligence) izpēti pirms uzņēmuma pirkuma līguma noslēgšanas

Ziņa ievietota 09.11.2016

Birojs veic preču zīmju izpēti pirms uzņēmuma pirkuma līguma noslēgšanas. Preču zīmes veido un notur uzņēmumu preču vai pakalpojumu tirgus daļas. Laicīgi pamanīti preču zīmju tiesiskās aizsardzības riski var būtiski ietekmēt uzņēmuma pirkuma cenu.

Konsultē par tiesisku aizsardzību no negodīgas konkurences

Ziņa ievietota 21.09.2016

Birojs konsultē klientu par tiesisku aizsardzību no negodīgas konkurences autoservisu jomā. Agrākie klienta darbinieki ir nodibinājuši uzņēmumu, kas sniedz identiskus pakalpojumus un sūta e-pastus klienta sadarbības partneriem, aicinot izmantot jaunā uzņēmuma pakalpojumus.

Konsultē par konkurences tiesību pārkāpumu saistībā ar iespējami pastāvošu aizliegtu vienošanos

Ziņa ievietota 10.07.2016

Birojs konsultē klientu par konkurences tiesību pārkāpuma konstatēšanas iespējām saistībā ar aizliegtu vienošanos būvmateriālu tirgū.