Atkārtoti publicēta izdevniecības “Wolters Kluwer” grāmata “Darbinieku intelektuālā īpašuma tiesības”

Ziņa ievietota 20.12.2017

Viena no Eiropā pazīstamākajām juridiskās literatūras izdevniecībām “Wolters Kluwer” atkārtoti publicē grāmatu “Darbinieku intelektuālā īpašuma tiesības” (“Employees` Intellectual Property Rights”), kurā ietverta zvērināta advokāta Ilmāra Šatova sagatavotā nodaļa par darbinieku intelektuālā ipašuma tiesisko regulējumu Latvijā. Nodaļā apskatīts tiesiskais regulējums attiecībā uz izgudrojumiem, autortiesībām, dizainparaugiem, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijām. Sīkāk informācija par grāmatu pieejama šeit: https://lrus.wolterskluwer.com/store/product/employees-intellectual-property-rights-second-edition/

Novērtē dizaina tiesiskās aizsardzības iespējas

Ziņa ievietota 10.11.2017

Birojs konsultē vienu no Latvijā plaši pazīstamiem piena pārstrādes uzņēmumiem preču iepakojumu dizaina tiesiskās aizsardzības jomā.

Konsultē izgudrotāju strīdā ar investoriem saistībā ar patenta pieteikuma negodprātīgu iesniegšanu

Ziņa ievietota 27.10.2017

Birojs konsultē izgudrotāju strīdā saistībā ar līdzautorības piesavināšanos uz izgudrojumu medicīnas jomā, kā arī negodprātīgu patenta pieteikuma iesniegšanu uz juridiskas personas vārda. Šādu strīdu risku var samazināt tikai ar līgumu starp izgudrotāju un investoru, kurā skaidri nosaka katras puses tiesības un pienākumus.

Konsultē klientu par iespējamu patenta pārkāpumu

Ziņa ievietota 07.09.2017

Birojs konsultē klientu par iespējamu patenta pārkāpumu Latvijā kokrūpniecības jomā. Iespējamā konkurenta patentā ir pieļautas apraksta kļūdas, kas, visticamāk, strīda gadījumā var novest pie patenta atzīšanas par spēkā neesošu.