Palīdz risināt strīdu par domēna vārda .com izmantošanu un interneta mājas lapas atdarināšanu

Ziņa ievietota 25.08.2017

Birojs palīdz klientam veiksmīgi risināt strīdu par negodprātīgu .com domēna vārda izmantošanu saistībā ar identiskiem tiešsaistes pakalpojumiem. Klienta konkurents ne tikai izmantoja domēna vārdu, kas bija identisks klienta preču zīmei, bet arī imitēja klienta interneta mājas lapu un atdarināja klienta grafisko logo savā interneta mājas lapā.

Tiek atrisināts strīds par tiesību uz preču zīmi pārkāpumu ārpus tiesas

Ziņa ievietota 15.07.2017

Birojs ir ārpus tiesas atrisina strīdu starp divām Latvijas komercsabiedrībām par tiesībām uz preču zīmi tīrīšanas pakalpojumu jomā un noslēdz izlīgumu.

Pārstāv civillietā pret AKKA/LAA par atlīdzības autoriem piedziņu gandrīz 600`000 EUR apmērā

Ziņa ievietota 25.04.2017

Birojs pārstāv tiesā Latvijā plaši pazīstamu elektronisko plašsaziņas līdzekli civillietā, kurā autoru mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija AKKA/LAA ir cēlusi prasību tiesā pret elektronisko plašsaziņas līdzekli par atlīdzības autoriem piedziņu saistībā ar muzikālo darbu izmantošanu televīzijas programmās gandrīz 600`000 EUR apmērā un pienākumu atzīt par noslēgtu AKKA/LAA vienpusēji sagatavoto licences līgumu.

Konsultē Latvijas uzņēmumu par komercnoslēpumu aizsardzību

Ziņa ievietota 15.03.2017

Birojs konsultē Latvijas uzņēmumu saistībā ar prettiesisku komercnoslēpuma iegūšanu un izplatīšanu. Uzņēmuma darbinieks bez atļaujas ir nokopējis uzņēmuma elektronisko klientu datu bāzi un piedāvā to klienta konkurentam par atlīdzību. Mūsdienās tā ir izplatīta prakse – neatļauti nokopēt darba devēja elektroniski pieejamo informāciju. Šo parādību var apkarot izmantojot speciālas datorprogrammas.