Palīdz Latvijas uzņēmumam pārvaldīt preču zīmju reģistrāciju portfeli vairāk kā 50 valstīs

Ziņa ievietota 09.09.2019

Birojs palīdz Latvijas uzņēmumam pārvaldīt preču zīmju portfeli vairāk kā 50 valstīs, kā arī risināt strīdus ar ārvalstu agrāku un vēlāku preču zīmju īpašniekiem, tai skaitā negodprātīgiem preču zīmju pieteicējiem.

Novērš negodīgu konkurenci un tiesību uz preču zīmi pārkāpumu

Ziņa ievietota 20.08.2019

Birojs palīdz klientam novērst negodīgu konkurenci un tiesību uz preču zīmi pārkāpumu autoservisa pakalpojumu jomā. Klienta bijušais darbinieks patvaļīgi pārņēma savā kontrolē klienta “Facebook” lapu, kurā klients ilgāk kā 6 gadus ievietoja informāciju par sava uzņēmuma ikdienas darbību. Bijušais darbinieks nodibināja konkurējošu uzņēmumu, izveidoja tam sajaucami līdzīgu preču zīmi, izveidoja sava uzņēmuma reklāmas un ievietoja… Lasīt tālāk »

Ceļ prasību tiesā par preču zīmju reģistrācijas atcelšanu

Ziņa ievietota 08.07.2019

Birojs palīdz uzņēmumam sagatavot un celt tiesā prasību par preču zīmju reģistrācijas atcelšanu. Preču zīmes īpašnieks ir bijušais uzņēmuma dalībnieks, kurš ir pieteicis reģistrācijai uz sava vārda vairākas uzņēmuma preču zīmes negodprātīgā nolūkā. Tā kā preču zīmju īpašnieks nav izmantojis reģistrētās preču zīmes ilgu laika periodu, to reģistrācija atceļama ar tiesas spriedumu.

Palīdz apstrīdēt Eiropas Savienības dizainparauga reģistrāciju

Ziņa ievietota 14.06.2019

Birojs palīdz klientam apstrīdēt Eiropas Savienības dizainparauga reģistrāciju, uz kuras pamata klientam ar tiesas lēmumu aizliegts importēt preces Eiropas Savienībā. Preču dizains var būt izšķirošs uzņēmuma komercdarbības aspekts. Bieži mūsdienās tikai preces īpašais dizains ir priekšnoteikums kādas preces veiksmīgai pārdošanai tirgū.