Who is Who Legal rekomendē preču zīmju un autortiesību jomā

Ziņa ievietota 24.08.2022

Viens no pasaulē atpazīstamākajiem juridisko pakalpojumu sniedzēju reitingiem “Who is Who Legal” (WWL) atkārtoti rekomendē zvērināta advokāta Ilmāra Šatova profesionālos pakalpojumus preču zīmju un autortiesību jomā.

Tiesa noraida prasību par vairāk kā 600`000 EUR zaudējumu piedziņu

Ziņa ievietota 19.08.2022

Birojs pārstāvēja Ekonomisko lietu tiesā uzņēmumu, pret kuru celta prasība par zaudējumu piedziņu vairāk kā 600`000 EUR apmērā. Prasītājs uzskatīja, ka uzņēmums ir pārņēmis cita maksātnespējīgā uzņēmuma mantu, un līdz ar to būtu atzīstams par visu maksātnespējīgā uzņēmuma saistību pārņēmēju. Ekonomisko lietu tiesa noraidīja prasītāja prasību pilnībā, norādot, ka nepastāv pazīmes maksātnespējīgā uzņēmuma pārejai.

Tiesa konstatē negodprātīgu nolūku preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniegšanā

Ziņa ievietota 25.07.2022

Birojs pārstāv uzņēmumu strīdā ar fizisko personu, kura negodprātīgi ir reģistrējusi uz sava vārda uzņēmuma preču zīmi, un  pieprasījusi no uzņēmuma licences maksu par preču zīmes lietošanu. Tiesa atzina, ka uzņēmumam pieder agrākas tiesības uz  preču zīmi. Tiesa arī konstatēja, ka preču zīmes reģistrācijas pieteikums ir iesniegts ar acīmredzami negodprātīgu nolūku.

Tiesa atzīst, ka preču zīmes ORYZATEIN un ORYZA nav atzīstamas par sajaucami līdzīgām

Ziņa ievietota 20.07.2022

Birojs veiksmīgi pārstāv ASV uzņēmumu strīdā ar Vācijas uzņēmumu saistībā ar ASV uzņēmuma preču zīmes ORYZATEIN reģistrācijas apstrīdēšanu. Sākotnēji Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas padome ar lēmumu nolēma apmierināt Vācijas uzņēmuma iebildumu pret ASV uzņēmuma preču zīmes ORYZATEIN reģistrāciju. Iebildums bija pamatots ar agrāku preču zīmi ORYZA. ASV uzņēmums pārsūdzēja minēto lēmumu tiesā. Tiesa atzina, ka patērētājiem… Lasīt tālāk »