Konsultē par atbildības pēctecību konkurences tiesību pārkāpumā

Ziņa ievietota 24.07.2014

Latvijā pazīstamu tirdzniecības komercsabiedrību veiksmīgi konsultē par administratīvās atbildības iespējamo pēctecību saistībā ar Konkurences padomes lēmuma par naudas sodu izpildi. Konkurences padome mūsu klienta atbildības pēctecību nekonstatēja.

Senāts apmierina kasācijas sūdzību strīdā par autortiesību pārkāpumu

Ziņa ievietota 25.06.2014

Senāts apmierina klienta kasācijas sūdzību civillietā par autortiesību pārkāpumu un nodarītā kaitējuma pēc tiesas ieskata piedziņu. Senāts spriedumā norāda, ka apelācijas instances tiesa nav pareizi piemērojusi Autortiesību likuma normu, kas līdz 2007.gada 1.martam paredzēja kaitējuma pēc tiesas ieskata piedziņu, tādēļ apelācijas instances tiesas spriedums atceļams un civillieta nododama apelācijas instancei jaunai izskatīšanai.

Nolasīta publiska lekcija Kauņas universitātē Lietuvā par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību

Ziņa ievietota 23.05.2014

2014.gada 22.-23.maija zvērināts advokāts Ilmārs Šatovs piedalījās Kauņas “Vytautas Magnus universistātes” seminārā “Juridiskie un praktiskie aspekti zinātnes un mākslas darbu aizsardzībā”. Ilmārs Šatovs nolasīja lekciju ”Universitātes pasniedzēju intelektuālā īpašuma tiesības Latvijā”. Semināru organizēja Lietuvas Kultūras ministrija un Kauņas “Vytautas Magnus universistāte”.

Nolasīta publiska lekcija par autortiesību aizsardzību mākslas vidē

Ziņa ievietota 13.05.2014

2014.gada 13.maijā Eiropas Savienības mājā zvērināts advokāts Ilmārs Šatovs nolasīja publisku lekciju “Autortiesību aizsardzība mākslas vidē”. Īpašu pateicību vēlamies izteikt daiļkrāsotājam Arvīdam Plokštam par lekcijas organizēšanu sadarbībā ar Latvijas Amatniecības kameru un Daiļkrāsošanas un polihromās restaurācijas biedrību.