Preču zīmju pārkāpums reklāmā

Ziņa ievietota 24.10.2014

Klientam tiek sniegta juridiskā palīdzība strīdā par Latvijā plaši pazīstamu preču zīmju pārkāpumu. Klienta preču zīmes nelikumīgi izmantotas citas personas sniegto pakalpojumu reklāmā, maldinot patērētājus, ka klients ir pārtraucis savu komercdarbību Latvijā. Celta prasība tiesā par nodarītā kaitējuma atlīdzības piedziņu sakarā ar kaitējumu preču zīmju reputācijai un radītajiem zaudējumiem.

Konsultē par Latvijā pazīstama sportista vārda un uzvārda reģistrēšanu kā preču zīmi

Ziņa ievietota 14.09.2014

Birojs konsultē Latvijā pazīstamu sportistu par iespēju reģistrēt viņa vārdu un uzvārdu kā Eiropas Savienības preču zīmi. Populāru sportistu vārdi un uzvārdi bieži tiek reģistrēti kā preču zīmes uz plašu preču klāstu attiecīgajā sporta jomā. Tomēr vienmēr ir jāņem vērā personas popularitāti un nākotnes iespējas, kas var pavērt iespēju apgūt arī citus preču un pakalpojumu… Lasīt tālāk »

Pārstāv civillietā par autoratlīdzības piedziņu gandrīz 100`000 EUR apmērā

Ziņa ievietota 20.08.2014

Latvijā plaši pazīstams elektroniskais plašsaziņas līdzeklis ceļ pretprasību pret AKKA/LAA civillietā, kurā AKKA/LAA ir cēlusi prasību tiesā pret elektronisko plašsaziņas līdzekli par nesamaksātās autoratlīdzības piedziņu gandrīz 100`000 EUR apmērā no elektroniskā plašsaziņas līdzekļa par autoru darbu izmantošanu un licences līguma atzīšanu par noslēgtu. Elektroniskais plašsaziņas līdzeklis lūdz tiesu atzīt par noslēgtu tādu licences līgumu, kuru… Lasīt tālāk »

Konsultē par atbildības pēctecību konkurences tiesību pārkāpumā

Ziņa ievietota 24.07.2014

Latvijā pazīstamu tirdzniecības komercsabiedrību veiksmīgi konsultē par administratīvās atbildības iespējamo pēctecību saistībā ar Konkurences padomes lēmuma par naudas sodu izpildi. Konkurences padome mūsu klienta atbildības pēctecību nekonstatēja.