Apstrīd telpiskas preču zīmes reģistrāciju

Ziņa ievietota 10.05.2019

Uz klienta konkurenta vārda ir reģistrēta telpiska preču zīme, kas pilnībā bloķē klienta komercdarbību, jo preču zīme sastāv no konkrētā komercdarbības jomā izmantojama priekšmeta formas ar funkcionālām pazīmēm. Konkurents ir mēģinājis izmantot izņēmuma tiesības uz reģistrēto preču zīmi pret klientu visādos veidos, nodarot klientam mantisku kaitējumu. Birojs sagatavoja prasību tiesai par konkurenta telpiskās preču zīmes… Lasīt tālāk »

Advokātu birojs “Šatovs” rekomendēts starptautiski atzītā reitingā

Ziņa ievietota 30.04.2019

Advokātu biroju “Šatovs” tiek rekomendēts starptautiski atzītā Managing Intellectual Property IP Stars reitingā kā viens no vadošajiem advokātu birojiem intelektuālā īpašuma tiesību jomā Latvijā. Atzinība norāda, ka birojs sniedz augstas kvalitātes pakalpojumus intelektuālā īpašuma tiesību jomā.

Ceļ vairākus iebildumus pret preču zīmju reģistrācijām

Ziņa ievietota 20.03.2019

Birojs palīdz vairākiem klientiem celt iebildumus Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas padomē pret SIA “Grigorius Holdings” preču zīmju reģistrācijām. Minētais uzņēmums ir līderis Latvijā reģistrācijai pieteikto preču zīmju skaita ziņā. Pavisam uzņēmums pašlaik ir Latvijā pieteicis reģistrācijai 1123 preču zīmes. Uzņēmuma mērķis ir bloķēt citus labticīgus preču zīmju īpašniekus dažādās komercdarbības jomās apmaiņā pret atlīdzību par preču zīmju… Lasīt tālāk »

Lekcija par intelektuālā īpašuma aizsardzību un iespējamo strīdu risināšanu

Ziņa ievietota 04.03.2019

2019.gada 13.martā Rīgas šķīrējtiesas telpās E. Birznieka-Upīša ielā 18-7 plkst. 18:00 notiks bezmaksas publiska lekcija uzņēmējiem par intelektuālā īpašuma aizsardzību un tiesību īstenošanu. Lekcijā interesenti varēs uzzināt, kas ir komercnoslēpums, patents, dizainparaugs, preču zīme un autortiesības. Tāpat apmeklētāji varēs uzdot jautājumus par intelektuālā īpašuma aizsardzību un tiesvedību.