Ceļ vairākus iebildumus pret preču zīmju reģistrācijām

Ziņa ievietota 20.03.2019

Birojs palīdz vairākiem klientiem celt iebildumus Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas padomē pret SIA “Grigorius Holdings” preču zīmju reģistrācijām. Minētais uzņēmums ir līderis Latvijā reģistrācijai pieteikto preču zīmju skaita ziņā. Pavisam uzņēmums pašlaik ir Latvijā pieteicis reģistrācijai 1123 preču zīmes. Uzņēmuma mērķis ir bloķēt citus labticīgus preču zīmju īpašniekus dažādās komercdarbības jomās apmaiņā pret atlīdzību par preču zīmju… Lasīt tālāk »

Lekcija par intelektuālā īpašuma aizsardzību un iespējamo strīdu risināšanu

Ziņa ievietota 04.03.2019

2019.gada 13.martā Rīgas šķīrējtiesas telpās E. Birznieka-Upīša ielā 18-7 plkst. 18:00 notiks bezmaksas publiska lekcija uzņēmējiem par intelektuālā īpašuma aizsardzību un tiesību īstenošanu. Lekcijā interesenti varēs uzzināt, kas ir komercnoslēpums, patents, dizainparaugs, preču zīme un autortiesības. Tāpat apmeklētāji varēs uzdot jautājumus par intelektuālā īpašuma aizsardzību un tiesvedību.

Senāts atceļ spriedumu AKKA/LAA prasībā pret elektronisko plašsaziņas līdzekli

Ziņa ievietota 12.02.2019

Rīgas apgabaltiesa taisīja spriedumu, ar kuru atzina par noslēgtu autoru mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas AKKA/LAA vienpusēji piedāvāto licences līguma projektu par muzikālo darbu izmantošanu radio programmās, kā arī piedzina no elektroniskā plašsaziņas līdzekļa gandrīz 60`000 EUR atlīdzību autoriem par muzikālo darbu izmantošanu. Kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu iesniedza elektroniskais plašsaziņas līdzeklis. Senāts apmierināja… Lasīt tālāk »

Nodrošina Latvijas uzņēmumam dizaina un preču zīmju aizsardzību Eiropas Savienībā

Ziņa ievietota 02.01.2019

Birojs palīdz nodrošināt Latvijas uzņēmumam apģērbu dizaina un preču zīmju tiesisko aizsardzību Eiropas Savienībā. Uzņēmums ir izstrādājis vairākas apģērbu līnijas ar inovatīviem risinājumiem, kas līdz šim apģērbu tirgū nebija pieejami. Lai aizsargātu jaunos produktus un uzņēmuma identitāti, tika veikts intelektuālā īpašuma audits un tika izvēlēta visoptimālākā intelektuālā īpašuma aizsardzības stratēģija.