Ceļ prasību tiesā par preču zīmju reģistrācijas atcelšanu

Ziņa ievietota 08.07.2019

Birojs palīdz uzņēmumam sagatavot un celt tiesā prasību par preču zīmju reģistrācijas atcelšanu. Preču zīmes īpašnieks ir bijušais uzņēmuma dalībnieks, kurš ir pieteicis reģistrācijai uz sava vārda vairākas uzņēmuma preču zīmes negodprātīgā nolūkā. Tā kā preču zīmju īpašnieks nav izmantojis reģistrētās preču zīmes ilgu laika periodu, to reģistrācija atceļama ar tiesas spriedumu.

Palīdz apstrīdēt Eiropas Savienības dizainparauga reģistrāciju

Ziņa ievietota 14.06.2019

Birojs palīdz klientam apstrīdēt Eiropas Savienības dizainparauga reģistrāciju, uz kuras pamata klientam ar tiesas lēmumu aizliegts importēt preces Eiropas Savienībā. Preču dizains var būt izšķirošs uzņēmuma komercdarbības aspekts. Bieži mūsdienās tikai preces īpašais dizains ir priekšnoteikums kādas preces veiksmīgai pārdošanai tirgū.

Apstrīd telpiskas preču zīmes reģistrāciju

Ziņa ievietota 10.05.2019

Uz klienta konkurenta vārda ir reģistrēta telpiska preču zīme, kas pilnībā bloķē klienta komercdarbību, jo preču zīme sastāv no konkrētā komercdarbības jomā izmantojama priekšmeta formas ar funkcionālām pazīmēm. Konkurents ir mēģinājis izmantot izņēmuma tiesības uz reģistrēto preču zīmi pret klientu visādos veidos, nodarot klientam mantisku kaitējumu. Birojs sagatavoja prasību tiesai par konkurenta telpiskās preču zīmes… Lasīt tālāk »

Advokātu birojs “Šatovs” rekomendēts starptautiski atzītā reitingā

Ziņa ievietota 30.04.2019

Advokātu biroju “Šatovs” tiek rekomendēts starptautiski atzītā Managing Intellectual Property IP Stars reitingā kā viens no vadošajiem advokātu birojiem intelektuālā īpašuma tiesību jomā Latvijā. Atzinība norāda, ka birojs sniedz augstas kvalitātes pakalpojumus intelektuālā īpašuma tiesību jomā.