Preču zīmes reģistrēšana Latvijā un ārvalstīs

Ziņa ievietota 26.10.2018

Pastāv trīs preču zīmju reģistrēšanas sistēmas – nacionālā, reģionālā un starptautiskā. Katrai no tām ir piemērojami atšķirīgi noteikumi. Tiesības uz preču zīmi ir teritoriāli ierobežotas tiesības. Nacionālā preču zīmes reģistrācija attiecas uz konkrētu valsti, piemēram, Latviju. Reģionālā preču zīmes reģistrācija attiecas uz vairāku valstu teritoriju, piemēram, Eiropas Savienību. Eiropas Savienības preču zīme aptver 28 Eiropas Savienības… Lasīt tālāk »

Konsultē strīdā par preču zīmes izmantošanu auto rezerves daļu tirdzniecības jomā

Ziņa ievietota 01.10.2018

Birojs konsultē uzņēmumu grupu par aspektiem, kas saistīti ar tiesību uz Eiropas Savienības preču zīmi iespējamu pārkāpumu auto rezerves daļu tirdzniecības jomā.  Uzņēmumi saņēma brīdinājuma vēstules no preču zīmes īpašnieka, kurās pieprasīta ievērojama kompensācija par tiesību uz Eiropas Savienības preču zīmi pārkāpumu.

Konsultē par autortiesību jautājumiem, kas saistīti ar nesēju un iekārtu importu

Ziņa ievietota 15.09.2018

Birojs konsultē vairākus uzņēmumus par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu importu un atlīdzību, kas maksājama AKKA/LAA.

Pārstāv strīdā par autortiesību, tiesību uz komercnoslēpumu un nereģistrētu dizainparaugu pārkāpumu

Ziņa ievietota 03.08.2018

Birojs pārstāv strīdā autora mantisko tiesību, dizainera tiesību un izņēmuma tiesību uz komercnoslēpumu īpašnieku strīdā ar uzņēmumu, kurš ir slepeni ieguvis dizaina darbus un uzsācis to izmantošanu komerciālos nolūkos bez tiesību īpašnieka atļaujas. Uzņēmums ir pārkāpis mūsu biroja klienta autortiesības, tiesības uz nereģistrētiem Kopienas dizainparaugiem un komercnoslēpumu.