Iesniedz iebildumu pret krāsas preču zīmes reģistrāciju Latvijā

Ziņa ievietota 25.07.2018

Birojs iesniedz piena produktu ražotāja vārdā iebildumu Patentu valdes Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomei pret oranžas krāsas preču zīmes reģistrāciju Latvijā. Uz apstrīdētās preču zīmes īpašnieka vārda ir reģistrēta oranžā krāsa bez ierobežojuma telpā kā preču zīme attiecībā uz plašu piena produktu klāstu. Patentu valde nav ņēmusi vērā sabiedrības intereses krāsu pieejamībā. Oranžā krāsa jau tika… Lasīt tālāk »

Veiksmīgi pārstāv elektronisko plašsaziņas līdzekli strīdā ar AKKA/LAA par gandrīz 600`000 EUR piedziņu

Ziņa ievietota 27.06.2018

Zvērināts advokāts Ilmārs Šatovs veiksmīgi pārstāv tiesā elektronisko pašsaziņas līdzekli strīdā ar autoru mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju AKKA/LAA. Tiesa pilnībā noraidīja AKKA/LAA prasību par gandrīz 600`000 EUR autoratlīdzības piedziņu sakarā ar muzikālo darbu izmantošanu televīzijas programmās un apmierināja elektroniskā plašsaziņas līdzekļa pretprasību atzīt par noslēgtu licences līgumu par turpmāku muzikālo darbu izmantošanu.

Iesniedz vairākas sūdzības Eiropas Cilvēktiesību tiesā

Ziņa ievietota 23.05.2018

Mēs sniedzām juridisku palīdzību vairākiem mūsu klientiem, sagatavojot un iesniedzot vairākas sūdzības Eiropas Cilvēktiesību tiesā sakarā ar tiesību uz taisnīgu tiesu, nevainīguma prezumpcijas un citiem cilvēktiesību pārkāpumiem.

Veiksmīgi pārstāv klientu tiesā preču zīmju pārkāpuma un nomas depozīta piedziņas lietā

Ziņa ievietota 10.04.2018

Birojs veiksmīgi pārstāv klientu tiesā civillietā par Latvijā plaši pazīstamas preču zīmes pārkāpumu un nomas depozīta piedziņu.