Pārstāv strīdā par autortiesību, tiesību uz komercnoslēpumu un nereģistrētu dizainparaugu pārkāpumu

Ziņa ievietota 03.08.2018

Birojs pārstāv strīdā autora mantisko tiesību, dizainera tiesību un izņēmuma tiesību uz komercnoslēpumu īpašnieku strīdā ar uzņēmumu, kurš ir slepeni ieguvis dizaina darbus un uzsācis to izmantošanu komerciālos nolūkos bez tiesību īpašnieka atļaujas. Uzņēmums ir pārkāpis mūsu biroja klienta autortiesības, tiesības uz nereģistrētiem Kopienas dizainparaugiem un komercnoslēpumu.

Iesniedz iebildumu pret krāsas preču zīmes reģistrāciju Latvijā

Ziņa ievietota 25.07.2018

Birojs iesniedz piena produktu ražotāja vārdā iebildumu Patentu valdes Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomei pret oranžas krāsas preču zīmes reģistrāciju Latvijā. Uz apstrīdētās preču zīmes īpašnieka vārda ir reģistrēta oranžā krāsa bez ierobežojuma telpā kā preču zīme attiecībā uz plašu piena produktu klāstu. Patentu valde nav ņēmusi vērā sabiedrības intereses krāsu pieejamībā. Oranžā krāsa jau tika… Lasīt tālāk »

Veiksmīgi pārstāv elektronisko plašsaziņas līdzekli strīdā ar AKKA/LAA par gandrīz 600`000 EUR piedziņu

Ziņa ievietota 27.06.2018

Zvērināts advokāts Ilmārs Šatovs veiksmīgi pārstāv tiesā elektronisko pašsaziņas līdzekli strīdā ar autoru mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju AKKA/LAA. Tiesa pilnībā noraidīja AKKA/LAA prasību par gandrīz 600`000 EUR autoratlīdzības piedziņu sakarā ar muzikālo darbu izmantošanu televīzijas programmās un apmierināja elektroniskā plašsaziņas līdzekļa pretprasību atzīt par noslēgtu licences līgumu par turpmāku muzikālo darbu izmantošanu.

Iesniedz vairākas sūdzības Eiropas Cilvēktiesību tiesā

Ziņa ievietota 23.05.2018

Mēs sniedzām juridisku palīdzību vairākiem mūsu klientiem, sagatavojot un iesniedzot vairākas sūdzības Eiropas Cilvēktiesību tiesā sakarā ar tiesību uz taisnīgu tiesu, nevainīguma prezumpcijas un citiem cilvēktiesību pārkāpumiem.