Pakalpojumi

Zvērinātu advokātu biroja “Šatovs” juristi sniedz juridisko palīdzību tiesvedībā, šķīrējtiesas procesā, ar intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību saistītos jautājumos un konkurences lietās.