Palīdz apstrīdēt Eiropas Savienības dizainparauga reģistrāciju

Birojs palīdz klientam apstrīdēt Eiropas Savienības dizainparauga reģistrāciju, uz kuras pamata klientam ar tiesas lēmumu aizliegts importēt preces Eiropas Savienībā. Preču dizains var būt izšķirošs uzņēmuma komercdarbības aspekts. Bieži mūsdienās tikai preces īpašais dizains ir priekšnoteikums kādas preces veiksmīgai pārdošanai tirgū.