Par mums

Zvērinātu advokātu birojs “Šatovs” ir specializējies strīdu risināšanā – sarunu vešanā, tiesvedībā, šķīrējtiesas procesā, mediācijā, kā arī jautājumos, kas saistīti ar intelektuālā īpašuma tiesībām un konkurences tiesībām. Biroja juristiem ir ilggadīga pieredze strīdu risināšanā, tai skaitā pārstāvot klientus tiesās un valsts iestādēs. Mēs sniedzam juridisko palīdzību latviešu, angļu un krievu valodā.

Biroja galvenā vērtība – pēc iespējas ātrāk panākt labāko risinājumu klienta interesēs.

Zvērinātu advokātu biroju “Šatovs” vada zvērināts advokāts Ilmārs Šatovs. Ilmārs ir guvis ilggadīgu juridisko pieredzi, strādājot komercsabiedrībās un vienā no Latvijas vadošajiem zvērinātu advokātu birojiem, kas specializējās intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībā un tiesvedībā. Ilmārs ir Latvijas un Eiropas Savienības patentpilnvarnieks preču zīmju un dizainparaugu lietās, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas sarakstā iekļauts profesionāls vidutājs autortiesību un blakustiesību lietās, kā arī šķīrējtiesnesis Rīgas Šķīrējtiesā. Papildus Ilmārs ir ieguvis specializētu maģistra grādu Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesībās Zviedrijā.

Dalība organizācijās:  Latvijas zvērinātu advokātu kolēģija, Karaliskais Šķīrējtiesnešu Institūts, Starptautiskās intelektuālā īpašuma aizsardzības asociācijas Latvijas Nacionālā grupa, Latvijas profesionālo patentpilnvarnieku asociācija.

LZAP

AIPPIlppa