Pārstāv strīdā par autortiesību, tiesību uz komercnoslēpumu un nereģistrētu dizainparaugu pārkāpumu

Birojs pārstāv strīdā autora mantisko tiesību, dizainera tiesību un izņēmuma tiesību uz komercnoslēpumu īpašnieku strīdā ar uzņēmumu, kurš ir slepeni ieguvis dizaina darbus un uzsācis to izmantošanu komerciālos nolūkos bez tiesību īpašnieka atļaujas. Uzņēmums ir pārkāpis mūsu biroja klienta autortiesības, tiesības uz nereģistrētiem Kopienas dizainparaugiem un komercnoslēpumu.