Preču zīmes reģistrēšana Latvijā un ārvalstīs

Pastāv trīs preču zīmju reģistrēšanas sistēmas – nacionālā, reģionālā un starptautiskā. Katrai no tām ir piemērojami atšķirīgi noteikumi. Tiesības uz preču zīmi ir teritoriāli ierobežotas tiesības.

Nacionālā preču zīmes reģistrācija attiecas uz konkrētu valsti, piemēram, Latviju. Reģionālā preču zīmes reģistrācija attiecas uz vairāku valstu teritoriju, piemēram, Eiropas Savienību. Eiropas Savienības preču zīme aptver 28 Eiropas Savienības dalībvalstis ar vienu preču zīmes reģistrāciju. Visbeidzot, starptautiskā preču zīmes reģistrācija atkarībā no preču zīmes pieteicēja izvēles var aptvert gan nacionālās reģistrācijas, gan reģionālās reģistrācijas. Starptautiskās preču zīmes reģistrācijas priekšnoteikums ir preču zīmes nacionālā vai reģionālā reģistrācija. Tikai uz tās pamata var preču zīmi pieteikt reģistrācijai starptautiski.

Katrai no minētajām preču zīmju reģistrēšanas sistēmām ir savas stratēģiskās priekšrocības izmaksu, pārvaldības, tiesību apjoma un īstenošanas, kā arī citu aspektu ziņā.

Ja Jūs vēlaties uzzināt vairāk par preču zīmes reģistrāciju Latvijā vai ārvalstīs, lūdzu sazinieties ar mums.