Senāts atceļ apelācijas instances tiesas spriedumu AKKA/LAA prasībā pret televīzijas elektronisko plašsaziņas līdzekli

Senāts ir atcēlis Latgales apgabaltiesas spriedumu civillietā, kurā tika izskatīta autoru mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas AKKA/LAA prasība pret televīzijas elektronisko plašsaziņas līdzekli par atlīdzības piedziņu autoriem gandrīz 600`000 EUR apmērā un licences līguma atzīšanu par noslēgtu, kā arī televīzijas elektroniskā plašsaziņas līdzekļa pretprasība pret AKKA/LAA par licences līguma noslēgšanu. Mūsu birojs veiksmīgi pārstāvēja televīzijas elektronisko plašsaziņas līdzekli šajā lietā.