Senāts atceļ apelācijas instances tiesas spriedumu AKKA/LAA prasībā pret radio elektronisko plašsaziņas līdzekli

Senāts ir atcēlis Rīgas apgabaltiesas spriedumu daļā, kurā tika ierosināta kasācijas tiesvedība par tiesas aprēķināto un piedzīto atlīdzību autoriem gandrīz 60`000 EUR apmērā no visiem radio elektroniskā plašsaziņas līdzekļa ieņēmumiem par labu autoru mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijai AKKA/LAA. Senāts spriedumā norādīja, ka nav pieļaujams aprēķināt atlīdzību autoriem no visiem elektroniskā plašsaziņas līdzekļa ieņēmumiem, bet gan tiesai ir jāizvērtē un jānosaka, no konkrēti kuriem ieņēmumiem veicams atlīdzības aprēķins. Mūsu birojs veiksmīgi pārstāvēja radio elektronisko plašsaziņas līdzekli šajā lietā.