Tiesa noraida AKKA/LAA prasību par gandrīz 300`000 EUR piedziņu

Birojs veiksmīgi pārstāv elektronisko televīzijas plašsaziņas līdzekli strīdā ar autortiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju AKKA/LAA. Latgales apgabaltiesa noraidīja AKKA/LAA prasību piedzīt no elektroniskā plašsaziņas līdzekļa atlīdzību autoriem gandrīz 300`000 EUR apmērā. AKKA/LAA par tiesas spriedumu iesniedza kasācijas sūdzību, tomēr ar Senāta lēmumu tika atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību. Tādējādi Latgales apgabaltiesas spriedums stājās likumīgā spēkā.