Datu aizsardzība

Birojs sniedz datu aizsardzības pakalpojumus, veicot datu auditu un sagatavojot datu aizsardzības dokumentāciju uzņēmuma darba nodrošināšanai atbilstoši  Vispārējai fizisko personu datu aizsardzības regulai (GDPR) un Latvijas normatīvajiem aktiem. Mēs arī piedāvājam sūdzību sagatavošanas un tiesvedības pakalpojumus, kas saistīti ar fizisko personu datu aizsardzības normatīvo aktu neievērošanu.