Atzinumi

Birojs sagatavo atzinumus, kas saistīti ar tiesvedību, intelektuālā īpašuma tiesībām un konkurences tiesībām.

Sagatavojam atzinumus par intelektuālā īpašuma izpēti uzņēmumos. Identificējam preču zīmes, dizainparaugus, autortiesības, izgudrojumus, komercnoslēpumu saturošu informāciju un citu intelektuālo īpašumu. Veicam visu ar intelektuālo īpašumu saistītu uzņēmumu iekšējo dokumentu pārbaudi, novērtējam riskus un izstrādājam ieteikumus uzņēmuma intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai. Tāpat arī uzņēmumu pirkuma līgumos vienmēr ir nepieciešams noteikt un novērtēt pērkamo intelektuālo īpašumu. Bieži intelektuālais īpašums var būt pārāk sadārdzināts, pietiekami nenovērtēts vai pat neeksistējošs.

Atzinumus var izmantot, lai atrisinātu jebkādu strīdu starp pusēm ārpus tiesas vai tiesā, labāk izprastu savu konkurētspēju konkrētajā tirgū, kā arī citos gadījumos.