Komercnoslēpumi

Sniedzam konsultācijas komercnoslēpumu aizsardzībā, kā arī pārstāvam tiesā saistībā ar tiesībām uz komercnoslēpumu.

Latvijā kā komercnoslēpums noteiktos gadījumos var tikt aizsargātas saimnieciska, tehniska vai zinātniska rakstura lietas un rakstveidā vai citādā veidā fiksētas vai nefiksētas ziņas. Tās var būt dažādi izteiktas – prototipos, nepatentētos izgudrojumos, nefiksētos komercsabiedrības attīstības plānos, klientu datu bāzēs, loģistikas plānos, rasējumos, zināšanās par rūpniecības procesiem u.c.

Lai pēc iespējas novērstu tiesību uz komercnoslēpumu pārkāpumu, sagatavojam nepieciešamās komercnoslēpumu izmantošanas vadlīnijas komercsabiedrībām, līgumus, kā arī nepieciešamības gadījumā piesaistam informācijas aizsardzības datorspeciālistus.