Konkurence

Konsultējam visos konkurences tiesību jautājumos, kas saistīti ar dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, aizliegtu vienošanos, apvienošanos, kā arī negodīgu konkurenci. Novērtējam līgumu iespējamo ietekmi uz konkurenci.

Gatavojam sūdzības Konkurences padomei saistībā ar konkurentu veiktiem konkurences tiesību pārkāpumiem. Pārstāvam klientus tiesā saistībā ar Konkurences padomes lēmumiem, to izpildi, kā arī negodīgu konkurenci.