Tiesvedība

Mums ir ilggadīga pieredze dažāda veida strīdu risināšanā civillietās, administratīvajās lietās, komerclietās, konstitucionālo sūdzību un sūdzību Eiropas Cilvēktiesību tiesai lietās. Pārstāvam klientus krimināllietās, ja tās saistītas ar intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu.

Uzskatam, ka klienta interesēs strīdi pēc iespējas ir jācenšas atrisināt bez tiesvedības uzsākšanas. Ja šāda iespēja nepastāv, mēs pārstāvam klientu valsts iestādē, tiesā vai šķīrējtiesā, izvēloties pārdomātu klienta interešu aizstāvības stratēģiju.

Biroja galvenā vērtība – pēc iespējas ātrāk panākt labāko risinājumu klienta interesēs.