Preču zīmes

Birojs sniedz visa veida pakalpojumus, kas saistīti ar preču zīmju un domēna vārdu tiesisko aizsardzību.

Biroja juristi ir snieguši preču zīmju tiesiskās aizsardzības pakalpojumus daudzās rūpniecības un tirdzniecības nozarēs. Mums ir plaša pieredze preču zīmju reģistrēšanā Latvijā, Eiropas Savienībā un ārvalstīs. Sniedzam arī preču zīmju izmantošanas stratēģijas veidošanas pakalpojumus, kā arī sagatavojam preču zīmju licences un franšīzes līgumus.

Esam risinājuši strīdus, kas saistīti ar preču zīmju reģistrēšanu vai nelikumīgu izmantošanu tiesā, Patentu valdē, Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā (EUIPO), Valsts policijā un Valsts ieņēmumu dienestā, kā arī strīdus, kas saistīti ar domēna vārdu negodprātīgu reģistrēšanu un izmantošanu.